Avid Media Suite

Avid Media Suite

Avid Media Suite obejmuje rozwiązania wspomagające zarządzanie, ochronę, dystrybucję i sprzedaż treści audi i wideo. Zawiera narzędzia pracy dla dziennikarzy (iNEWS), system zarządzania zasobami Interplay, platformę Media | Distribute i wiele innych narzędzi oraz usług.

Polepszenie organizacji pracy i wydajności

Procesy i czynności w pracy zostają zintegrowane i zautomatyzowane, współpraca pogłębiona. Zarządzanie jest łatwiejsze, a rezultaty lepszej jakości, powstają w krótszym czasie.

Lepsza i prostsza integracja

Narzędzia Media Suite są zintegrowane z platformą Avid MediaCentral, co stanowi unikalne rozwiązanie pozwalające na najściślejszą współpracę w zespole i z innymi podmiotami.

W skład Media Suite wchodzą:

Narzędzia dla dziennikarzy.

System dziennikarski iNEWS wraz z kontrolerem emisyjnym iNEWS | Command, narzędzie dostępowe Avid Media Central | UX.

Zarządzanie zasobami.

Systemy produkcyjne z pamięcią współdzieloną Interplay, systemy zarządzania mediami Interplay | MAM, narzędzia dostępowe .

Moduły ułatwiające współpracę.

Wprowadzanie, składowanie i transkodowanie mediów przez Media | DIrector. Przeszukiwanie repozytoriów przez Media | Index. Dystrybucja mediów w różnych kanałach i nośnikach przez Media | Distribute.