Nasze usługi

ADTV istnieje od 1999 roku. Mamy za sobą ponad dekadę doświadczeń i poszukiwania optymalnych rozwiązań dla specyficznych, indywidualnych potrzeb naszych klientów. Stale współpracujemy z szeregiem znakomitych fachowców z różnych dziedzin. Szczycimy się niezwykle szerokim zakresem usług oraz wyjątkowo sprawną, kompleksową obsługą. Dzięki temu zrealizowaliśmy już wiele prestiżowych projektów i osiągnęliśmy niepodważalną pozycję na polskim rynku. W ciągu ostatnich trzech lat z naszych usług skorzystali najwięksi polscy nadawcy komercyjni i publiczni.

Nieustannie poszerzamy pakiet oferowanych przez nas usług i rozwiązań. Pilnie śledzimy kierunki rozwoju rynku i na bieżąco przyswajamy wszelkie nowe technologie. Nawiązujemy też współpracę z kolejnymi producentami sprzętu i oprogramowania, co pozwala nam stale wzbogacać naszą ofertę.

Zapraszamy do zapoznania się z produktami z naszej oferty.

Jak realizujemy nasze usługi:

Projektowanie rozwiązań

Każdy nasz produkt stanowi złożoną, wieloetapową usługę, której sprawna realizacja wymaga wykonania szczegółowego projektu.

Podczas planowania kładziemy nacisk na dostosowanie wymagań naszych klientów do budżetu, jakim dysponują, przy jednoczesnym zapewnieniu jak największej funkcjonalności projektowanego systemu.

W fazie projektowania dokonujemy wyboru sprzętu i oprogramowania, które najlepiej będą spełniać wymagania klienta. Następnie określamy technologiczne relacje pomiędzy nimi i opracowujemy metody ich integracji. Planujemy topologię sieci komputerowych z uwzględnieniem ich wydajności i odporności na awarie. Określamy poziomy bezpieczeństwa oraz opracowujemy procedury awaryjne dla całego systemu.

Opracowujemy też dokładny plan pracy, rozbijający proces technologiczny na etapy. Aby zagwarantować sprawną organizację pracy, ustalamy jej konkretną metodologię. Stanowi ona podstawę skutecznej finalizacji każdego projektu.

Integracja rozwiązań i produktów

Kwestia integracji pojawia się, gdy mamy do czynienia z kilkoma elementami danego systemu lub też kilkoma systemami, które muszą ze sobą współpracować. Integracja jest też niezbędna, kiedy w działającym już systemie pojawia się choćby jeden nowy element.

Integracja polega na właściwej konfiguracji wszystkich elementów systemu oraz stworzeniu im odpowiednich warunków współpracy. Często konieczne staje się stworzenie całkiem nowego oprogramowania lub urządzenia, które połączy pojedyncze elementy systemu w jedną, sprawnie działającą całość.

Integracja rozwiązań i produktów, pochodzących od różnych producentów, jest nieodłączną częścią każdego realizowanego przez nas projektu. 

Pisanie oprogramowania

Współpracujemy ze znakomitym zespołem doświadczonych informatyków. Tworzenie nowego oprogramowania to dla nas codzienność, wynikająca z konieczności integracji produktów różnych producentów na płaszczyźnie projektowanego systemu.

Integralną częścią naszej oferty jest również tworzenie od podstaw autonomicznych programów, a także całych systemów informatycznych. Napisanie odpowiedniego programu często stanowi najważniejszy etap otrzymywanych przez nas zleceń.

Realizacja projektów

Realizacja projektu to sprawne i szybkie wdrożenie zaprojektowanego wcześniej rozwiązania. W naszej firmie realizacja odbywa się zawsze według szczegółowego planu pracy, w ustalonych już wcześniej w porozumieniu z klientem ramach czasowych.

Gwarancją jakości i sprawnej realizacji jest nacisk, jaki kładziemy na staranne planowanie logistyczne, finansowe i kadrowe, jak również skuteczny nadzór nad kolejnymi etapami pracy. Wysiłek włożony w proces planowania pozwala nam na sumienne egzekwowanie wyznaczonych terminów przy jednoczesnym wypełnianiu wszystkich założeń projektu.

Nasza rola nie kończy się wraz z instalacją urządzeń i oprogramowania. Oddanie zaprojektowanego przez nas rozwiązania do użytku zleceniodawcy to jedynie uwieńczenie zasadniczej części każdego zlecenia. Po jego realizacji pozostajemy w kontakcie z naszymi klientami i w razie potrzeby zawsze służymy im pomocą. Zapewniamy niezbędne szkolenia, prowadzimy usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzedawanych przez nas urządzeń i systemów. Ułatwiamy pobieranie aktualizacji oraz na bieżąco pomagamy w rozwiązywaniu problemów użytkownika.